Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

 

С проекта на наредба се отразяват промените в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по отношение предоставяне на авансово плащане в условията на отмяна на изискването за обезпечение. С промяната се цели и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и ефективното изпълнение на стратегически проект по осигуряване на широколентов достъп от следващо поколение, съответно високоскоростна интернет свързаност на общини от селските райони.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   PAngelova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари