Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча

 

Проектът на постановление е изготвен в съответствие с изменението на Закона за лова и опазване на дивеча, с което е предвидена такса за извършване на административна услуга (чл. 28, ал. 5 от ЗЛОД, обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.). Събирането на таксата цели да се покриват разходите, направени от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите за издаване и презаверка на ловни билети.


Дата на откриване: 18.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари