Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предлаганата нормативна промяна на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

- Прецизиране на съществуващите разпоредби за привеждане в съответствие с извършени изменения и допълнения на Закона за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2021 г., с оглед правилното правоприлагане, което е изключително важно от гледна точка на законността.

- Създаване на необходимите управленски и организационни предпоставки за осигуряване на предоставяната от държавата социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

- Постигане на необходимата координация на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално и местно равнище.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е синхронизация на действащата правна уредба и повишаване на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Очакват се положителни въздействия за заинтересованите страни, посредством създаване на адекватна подзаконова нормативна рамка за защита на правата на хората с увреждания при оптимален ред и ясни процедури.


Дата на откриване: 26.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 март 2021 г. 19:53:09 ч.
илиян.С

Относно чл.69

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото искам да предложа изменение в текста на чл. 69. -

Настояща редакция:

Чл. 69.  Целевата помощ по чл. 68  се предоставя  на правоимащото лице  за  изработване, покупка и/или  ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения  и медицински изделия  само от лица, вписани в Регистъра  по чл. 88, ал. 1 от  Закона за хората  с увреждания Чл. 70. , с изключение на помощта, отпускана  по  т. 4,  буква  "е"  от приложение  № 2 към чл. 68, ал. 1 .

Нова редакция:

Чл. 69.  Целевата помощ по чл. 68  се предоставя  на правоимащото лице  за  изработване, покупка и/или  ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения  и медицински изделия  само от лица, вписани в Регистъра  по чл. 88, ал. 1 от  Закона за хората  с увреждания Чл. 70. , с изключение на помощта, отпускана  по  т. 4,  буква  "е"  от приложение  № 2 към чл. 68, ал. 1  и помощта, отпускана  по  т. 9 от приложение  № 2 към чл. 68, ал. 1 в слечай, че търговците вписани в Регистъра  по чл. 88, ал. 1 от  Закона за хората  с увреждания Чл. 70. не предлагат или не са в състояние да предложат изделие със съответните качества.

/ т.9 - Очила/Такова изменение има за цел да предложи осигуряването на равнопоставеност по отношение на правоиамащите по отношение на реализуемоста на правата по този Закон- Зкон за Хората с Увреждания!

Тъй като Оптиката е много капризна наука! Особено зависима от спецификата на самите лещи за очила, чийто характеристики са доста разнообразни, независимо, че две или повече лещи могат да се обозначават като един и същ диоптър. Те имат различни качества, които могат да удовлетворят различни проблеми, поради разликата в кривите които формират техните повърхности. И в този смисъл не са взаимозаменяеми. Дори две оптични лещи от един тип от различни производители независимо че са с една и съща стойност на основния диоптър предлагат различни стойности удовлетворяващи други изисквания което ги прави незаменими или безсмислени в един или друг случай. При един или друг тип увреди.

Което по същество, принуждава правоимащия да се откаже  от правата си по този закон. И неговото право по тези причини остава невъзможно да се реализира. Защото замянката не му върши никаква работа. И обезсмисля процеса. Защо да доплащаш за нещо което ще захвърлиш, защото не ти върши работа? Което по същество се явява дискриминиращо  по отношение на него, поради неспособността на оторизирания търговец да предложи нужния тип изделие.

Така например моето право по този закон остана не реализирано, поради факта, че единствения търговец в този списък не предлага очила тип Екзикутив Бифокал или така наречения Бенджамин Франклин Бифокал. Този президент на САЩ се счита за баща на бифокалните очила. Който модел е единствената опция предлагаща възможност, да предложи разлика между основния диоптър - този на полето за далеч и този на полето за близо която да е по-голяма от 3.5 диоптъра. Стойност която се явява като ограничение при производството на стандартните бифокални стъкла.

Освен това този тип бифокални очила - Екзикутив Бифокал имат редица предимства специално за хора със сериозни увреждания и затруднения в процеса на визуалното възприятие предлагайки им по-широко полезно, зрително поле, улесняващо процеса на възприятието. Особено когато фокусирането и ре фокусирането са проблем, и костват значителни усилия и време. Това са обикновено хора претърпели спукване или сериозни разкъсни рани на склерата или роговицата. И точно те се явяват дискриминирани по един такъв начин. Поради неспособността  или нежеланието на някакъв си търговец. Т.е.  Изпълнението на Закона зависи от някакъв си търговец който имал желание да участва,  но не можел да предложи необходимото!

Освен всичко това, тук има и друго важно предимство,  че могат да се комбинират оптични лещи от различен тип които да съответстват на специфичните увреди на специфичния индивид за които медицината не може да помогне с нищо друго.С уважение!

Илиян Славчев