Обществени консултации

Проект на ПМС за координация на участието на Република България в глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“

С проекта на постановление се предлага създаването на координиращ механизъм, чрез който се :

 -              осигурява процеса по планиране, разработване и приемане на националните планове за действие на България в рамките на иницативата;
-              осигурява текущо наблюдение на изпълнението на конкретните мерки от съответния национален план;
-              създава механизъм за наблюдение и контрол както от заинтересованите страни, така и от широката общественост на изпълнението на мерките на плана;
 
„Партньорството за открито управление“ (ПОУ) е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.
Република България официално се присъединява към инициативата през 2012 г. и активно участва в нея, като до момента българските правителства са приели и изпълнили три национални планове за действие. 


Дата на откриване: 26.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2021 г. 21:16:30 ч.
Aziti

Обществени консултации на ниво община

Моля да запитате общините и анализирате каква е причината някои от тях да не използват платформата на http://www.strategy.bg за обществени консултации на ниво област и община. Какви алтернативи за обществени консултации и какви модели за излагане на приоритетите на гражданите използват общините!?