Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

С проекта за изменение и допълнение на Постановление № 168 от 2015 г. се предлага да бъдат приети нормативни промени по отношение на председателството, членовете и работните групи към Координационя съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби, с оглед осигуряване на по-качествено и ефективно управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото. Предвидено е също до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото, с индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г. 

Отговорна дирекция:Икономическа и финансова политика
E-mail:S.R.Dimitrova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари