Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на ....

 

Целта на предложения проект на нормативен акт е да се актуализират разпоредбите на Наредба № 77 от 2006 г., така че те да отговарят на действащото национално и европейско законодателство и да станат по-разбираеми и прозрачни за нейните адресати.

 

  Отговорна структура:

    Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, МЗХГ

  Електронен адрес:

    iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 4.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари