Обществени консултации

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

Актуализацията на Стратегията за развитие на електронното управление се налага с оглед инкорпориране на цели и принципи, заложени в редица новоприети стратегически документи на национално и европейско ниво от значение за развитието на електронното управление, сред които Национална програма за развитие „България 2030“, националният стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020 - 2030 г.”, Европейска стратегия за данните, Стратегията на ЕС „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, Берлинската декларация за цифровото общество и цифрово управление, основано на ценности, подписана на министерска среща по време на Германското председателство на Съвета на ЕС на 8 декември 2020 г. Отчетено е и развитието на нормативната рамка, след приемането на измененията в Закона за електронното управление и законодателството в областта на киберсигурността, включително мрежовата и информационна сигурност. 

В съответствие с тенденциите на развитие за новото десетилетие е изведен водещ приоритет в цифровата трансформация на публичния сектор – данните, които се определят като ключов капитал за обществото. На преден план са изведени огромният потенциал на данните за осъществяването на цифровата трансформация на публичния сектор в България и създаването на иновативни публични услуги за гражданите и бизнеса в страната.

В съответствие с тези приоритети, визията на Стратегията за развитие на електронното управление е актуализирана до 2025 г. и основните принципи на електронното управление в България са допълнени. Актуализирана е и Концепцията за регистрова реформа, която е допълнена с нови мерки, насочени към дигитализиране на хартиени масиви от данни и оптимизация на ключови регистри. 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dgoleva@e-gov.bg


Дата на откриване: 9.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2021 г. 14:02:54 ч.
kostov@new-s.net

Относно стандарти

Необходимо е да се използват утвърдени стандарти по БДС, за пренос, съхранение, архивиране на данни и т.н. Необходим е наистина регистър на всички използвани стандарти в системата. Цялата информация за необходимите стандарти е Български институт по стандартизация - БИС. Съответните технически комитети имат готовност.

10 март 2021 г. 08:30:47 ч.
Elena_3

Безплатни и платени услуги за получаване на информация от регистрите на държавната администрация

1.Да се задължи НСИ да предоставя безплатна информация от поддържаните от него регистри на всички структури на държавната администрация . Към момента НСИ събира безплатна информация от гражданите , фирмите , общините ,но когато е нужно да даде на тях официален документ със същата тази информация -се оказва ,че трябва да се плати на НСИ .

2.НСИ да приведе таксите си в съответствие с действително направените разходи . Към момента те са като в шивашко ателие  -обикновена, бърза и експресна поръчка .

3. НСИ в момента подготвя регистър на адресите без правно основание . За изготвянето на който през 2020г.   беше използван труда на служителите в общините ,като в замяна на това общините получиха обещания ,че въпросния регистър ще им бъде предоставен ,но срещу заплащане .

4.Да се даде ясна дефиниция на понятието " Удостоверение " и бъде регламентирано в закон кой има право да издава удостоверения .НСИ издава удостоверения за дейността ,но според тях това не било административна услуга ,а статистическа услуга и пак като в шивашкото ателие плащаш за поръчката. 

11 март 2021 г. 15:35:29 ч.
mpankov

Дублиране на редове в Актуализираната концепция за регистрова реформа

В приложение 2 на Актуализираната концепция за регистрова реформа има дублиране на редове - от 43-45 са същите като 65-67

11 март 2021 г. 15:54:51 ч.
mpankov

Коментар в ред 31 на приложение 1 на Актуализираната концепция за регистрова реформа

В приложение 1 на Актуализираната концепция за регистрова реформа на ред 31 е забравен коментар от КБ1, което не би трябвало да се вижда в подобен документ за обществено обсъждане