Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговият

Целта на предлагания проект на Постановление на Министерски съвет е изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г., които налагат събиране на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. В заключителните разпоредби на проекта се предлагат изменения и допълнения в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приета с ПМС № 138 от 02.07.2012 г. и Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г.


Дата на откриване: 9.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 8.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари