Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните, приет с Постановление № 13 на МС от 2011 г.

 

С предложените промени в Устройственият правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните се цели привежането му в съответствие с действащата нормативна уредба и се очаква да се подобрят процесите по вътрешен независим контрол и по разделение на функциите.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в

 животновъдството, МЗХГ

 Електронен адрес:

 milenageorgieva@iasrj.eu

 


Дата на откриване: 10.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари