Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека

 

С проекта на наредба се цели да се определят изискванията към наименованията, състава и характеристиките на някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, както и изисквания при етикетирането на тези млека.

В проекта са включени също методите за вземане на проби за целите на химичния анализ на посочените в нея частично или напълно дехидратирани млека, и методите за анализ на състава им.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   pmonevska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари