Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг

С проекта на НИД на Наредба № 1 се синхронизира подзаконовата нормативна уредба с изменения чл. 22 от Закона за ограничаване изменението на климата. Осигурява се яснота и конкретика в правата и задълженията на Националния доверителен екофонд и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда при администриране и управление на средствата от продажба на квоти за емисии от авиационни дейности.


Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 25.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари