Обществени консултации

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г.

Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. е разработена от работна група, инициирана през месец януари 2012 г. от министър Томислав Дончев. Заедно със стратегията е разработен и проект на Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор.

Екипът, разработил стратегията беше сформиран след проведената през месец януари 2012 г. дискусия, иницииирана от министъра по управление на средствата от ЕС и в която взеха участие посланиците на САЩ, Норвегия и Швейцария, представители от Парламентарната комисия за „Култура, гражданско общество и медии“ и водещи неправителствени организации. Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че държавата и неправителственият сектор се нуждаят от по-ясен формат на работа, където да бъдат формулирани както функциите и отношенията на засегнатите страни, така и политиките за другите източници на финансиране извън държавния бюджет – по линия на оперативните програми по СКФ на ЕС, финансовия механизъм на ЕИП, Швейцарската програма за сътрудничество и партньорството със САЩ. 

Приканваме всички заинтересувани страни да изпратят своите коментари, виждания и предложения относно проектите на двата документа на електронен адрес m.toteva@government.bg в срок до 15 юни 2012 г.

Приетите становища ще бъдат разгледани и обсъдени на публично събитие, което ще бъде обявено допълнително. След отразяване на резултатите от обсъждането двата документа ще бъдат разгледани от Съвета за развитие и предложени за приемане от Министерския съвет.

 

Публичното обсъждане ще се състои на 19 юни (вторник) от 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет. Повече информация ще намерите тук.


Дата на откриване: 23.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 15.6.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 май 2012 г. 10:53:19 ч.
ntsolov

някои бележки

Обявеният адрес за мнения ngo.strat@government.bg не работи. Поздравления за инициативата, но: 1. Това, българският бюджет да отделя някой лев е добре, но всички знаем, че поне на този етап това няма да промени съществено ситуацията. Много по-важна цел е да се осигури достъпът до европейските средства през следващия програмен период. А Стратегията изобщо не включва такава мярка! Като важното е да се премахнат както пречките пред НПО да кандидатстват за европейските пари (все по-често те не попадат сред допустимите кандидати), така и да се възстанови целевото европейско финансиране за развитие на сектора. 2. „Подкрепа и насърчаване на дарителството” е нещо твърде общо казано, според нас трябва да имаме по-конкретна цел - какво точно да се промени тук, кой закон, защото именно възможността за получаване на дарения от бизнеса може да направи секторът независим в бъдеще. 3. Докато не се оправи регистърът, той не може да е меродавен, Н.Цолов, Свободен млаадежки център - Видин

13 юни 2012 г. 08:49:40 ч.
Alex

Бележки и предложение

В стратегията липсва раздел "Отговорност" за НПО. Както ще се разчита на тяхната компетентност за развитие на гражданското общество, трябва да се постави и изискването на отговорност към НПО по отношение на ефекта на техните инициативи. Не бива в името на поддържането на НПО да се допусне те да провеждат чужди интереси, да създават паралелни структури, да рушат единството на институциите и да подменят правната структура на обществото. Те трябва да допълват държавните институции, да бъдат в тяхна помощ, да съхраняват социалния мир и да подържат авторитета на Република България в международен аспект чрез участието си в международни проекти и в сътрудничеството със сродни партньорски организации от цял свят.

13 юни 2012 г. 12:24:08 ч.
Младежи за бъдещето

Бележки по Стратегията

Преди всичко, не е сериозно и прави много лошо впечатление оставеният неработещ мейл! Ето нашите коментари по Стратегията:

14 юни 2012 г. 11:43:37 ч.
The Boss

Нов е-мейл

Появи се нов адрес на електронната поща.