Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план е разработен в отговор на необходимостта от регламентиране в нормативната уредба на условията и реда за извършване на медицински прегледи на ученици за участие в състезателна дейност извън учебния план с оглед запълване на нормативна празнота след отмяната на Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.


Дата на откриване: 12.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 13.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари