Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Е

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз (Наредба № Н-9), отразява някои от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 55, 71, 104 и 107 от 2020 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари