Обществени консултации

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-10 от 24 август 2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-10 от 2006 г. за възстановяването на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (Наредба № Н-10), отразява някои от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 55, 71, 104 и 107 от 2020 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари