Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България
(2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 2019 г.

 

Планът за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) включва приоритети и цели, които отговарят на дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването, насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България
(2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

  • Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;
  • Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;
  • Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;
  • Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.
  •  

Към всеки от приоритетите са разписани конкретни мерки, които ще бъдат проследявани чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Настоящият План за изпълнение на Стратегията обхваща периода 2021 – 2022 г., като представя оперативна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението. В Плана са систематизирани задачи от различни отговорни институции в изпълнение на четирите приоритета, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), включително мерки за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

 

Министерство на труда и социалната политика координира разработването на Плана за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

 

Мерките в Плана за 2021 - 2022 г. ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 2022 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти. 

 

 

 


Дата на откриване: 16.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2021 г. 21:31:59 ч.
Aziti

Старостта като естествен биологичен процес

Допълнение към 3.1. Грижи за здравето и превенция на заболяванията

Ако приемем, че старостта не е заболяване, а естествен биологичен процес, да се предприемат превентивни мерки във всички общини срещу преждевременна проява на старчески болежки и болести, причинени предимно поради застоялия начин на живот и или поради професионална обремененост.

21 март 2021 г. 12:18:38 ч.
илиян.С

ОТНОСНО ФУНДАМЕНТА НА ТОЗИ ПРОЕКТ

Най тъжното в този проект, е липсата на култура за един фундаментален подход за ограничаване на последиците и отлагането им във времето, които да ограничат необходимостта от не популярни мерки със съмнителен резултат.

Мизерни условия за живот, несигурност, неквалифицирано медицинско обслужване или липса на каквото и да било такова.Мога да цитирам Медицината! Специалност Офталмология! Един раздел за който последните два-три века от Знанието на Човечеството имащи отношение към този орган, не съществуват! За представите на която, освен нормален зрителен орган друго не съществува! За да стигне до цинизма да оценява един тежко увреден зрителен орган с тежко увредена оптична система виждаща плеяда от образи вместо един, като всяко друго не увредено нормално око! И да твърди, че ти няма нищо! Не били виждали нищо! Интересно какво има зад центъра на зрението в техния мозък? А там уж има Доценти, Професори и Академици. Докато Света коментира тези въпроси чрез своите научни публикации. За тях няма Физика на Оптиката. Няма Оптична леща със всичките и присъщи негативи и позитиви. Ако въобще знаят какво е това. Няма Аберации които предопределят различни ефекти и какъв всъщност може да бъде техния обхват. Няма разлика между оптична леща от жива и не жива материя. И ред още неща, известни на науката днес!Та при такава липса на грамотност, можем да си представим за какво става въпрос. Разбира се за това си има доста сериозни причини. Но, при все, очертава авангардната роля на Министерството на Здравеопазването в този процес.  От чийто статус сме зависими, всички ние. Както и фактора преждевременно състаряване! Какво още не знаят аз няма да споменавам за да не разводнявам темата. Въпреки, че има пряко отношение към състаряването и съответствието състарен - застарял и удължаването на възрастта за пенсиониране. Че не могат да правят анализ, то вече е ясно! Много неща са известни, но не знам защо не искат да се вземат в предвид!Мисля, че всеки ще се съгласи, че статуса на живот предопределя идеята за възпроизводство! И формира концепцията застаряване! От там и въпроса:  Кой какво направи или не направи за да берем плодовете днес!

Ако с понастоящем предложения за дискусия документ се цели редуциране на влиянието на процеса застаряване, е необходим активен подход ограничаващ предпоставките предопределящи негативните страни на процеса застаряване, т.е. те трябва да намерят място в този документ.Или да се внесе Култура у тези които трябва да внасят Култура по тези въпроси! Както и да се осъзнае, че качеството на живот, предопределя проблема застаряване! До колко това е естествен или изкуствен процес? И на кой какви задачи трябва да се вменят ако искаме определен резултат!В този смисъл в този документ първото и най-важно нещо е осигуряване на кадрови състав, който да е способен да откликне на нуждите на всеки индивид! Особено в медицински аспект, доколкото и контрола върху обменните процеси има пряко отношение към съответствието състаряване - застаряване и общия статус, който може да възбуди възпроизводство. Без да конкретизирам и психическата страна на въпроса. Както и качеството на останалите компоненти оказващи влияние върху състоянието на индивида.Това общо взето са някои от фундаменталните моменти от които зависи успеха на едно такова начинание.

Кръпките никога не са водили до успех!

Ярък пример са тези, по току-що построените автомагистрали! А сега и случая със Софийското Метро!