Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2021/2022 година

С проекта на Решение се предлагат за утвърждаване таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2021/2022 година.  В държавните висши училища средната такса за кандидатстване за следващата година ще е в размер на 45 лева при средна такса за обучение 1090 лева. В сравнение с тази година таксата за кандидатстване е 50 лева, а за обучение 950 лева. Новите суми са утвърдени въз основа на постъпили предложения от страна на академичните ръководства.

Таксите за кандидатстване и обучение в БАН и научните организации през следващата година остават непроменени – съответно 30 лева за кандидатстване при средна такса за обучение на докторанти – 460 лева.

Въвежда се и механизъм за изчисляване на средствата за компенсиране на разходите за освобождаване от такси за учебната 2021/2022 г. Средствата се определят от средния размер на таксата за обучение по приоритетни направления и защитени специалности за изминалите 4 учебни години по броя на приетите студенти (редовна и задочна форма), индексирана с процента на увеличение на средствата за издръжка на обучение за бюджетната 2021 г. спрямо 2020 г.


Дата на откриване: 18.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 март 2021 г. 16:16:23 ч.
Durankev

Вредата от "полезните" такси.

В редица по-развити страни-членки на ЕС таксата за обучение е 0.00. Няма логика в България таксата да е по-висока.

Когато студентите заплащат такса, икономическият интерес на ВУ е те да продължават да заплащат такава такса от началото до края на следването, т.е. студентите да "минават" почти задължително в следващия курс; естествено, това става за сметка на качеството. Получава се "конкуренция към дъното".

Освен това, някои студенти от по-бедни семейства се налага да работят, включително и по време на лекции и упражнения, за да преживяват. Това означава "двойно разхлабване" на контрола във ВУ, като на занятия отиват 10-20% (зная, и аз съм преподавател).

Та каква е ползата от тези такси, ако не вреда за студентите, обществото и бизнеса?!

Решение: премахване на таксите и въвеждане на европейски практики.

С уважение, въпреки че съзнавам че обсъждането тук е напълно формално…