Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на академичния състав в държавните висши училища“

Проектът на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на академичния състав в държавните висши училища“ цели повишаване ефективността на разходите на държавните висши училища чрез оптимизиране на вътрешната структура на академичния състав. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на академичния състав за периода 01 май 2021 г. – 31 декември 2021 г. при намаляване на числеността на академичния състав поради промяна в структурата и състава му, настъпила в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на основни структурни звена в държавните висши училища.

Преструктурирането на вътрешната структура на академичния състав се налага както от стремежа към повишаване ефективността на разходите на институциите, така и от настъпилите промени в учебния процес, големия процент преподаватели в пенсионна възраст и намаляващия брой студенти поради демографската криза в страната.

Очакваният ефект от приемането на програмата е чрез поставяне на висшите училища в реална конкурентна среда на национално и международно ниво да се повиши качеството на образованието. А с намаляването на научно-преподавателския състав на възраст над 65 години да се даде възможност на по-младите членове на академичния състав за развитие и професионално израстване. Очаква се да се повиши и привлекателността към преподавателската професия.


Дата на откриване: 18.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2021 г. 11:28:34 ч.
Aziti

Връщане към реалността

Създаване на тава организация, така че академичният състав да е и да се чувства заменим, тоест да се чувства и да е задължен да предава своя опит и работен модел с цел да не се губят знания и умения.

Назначаването на академичния състав в държавните висши училища да е на половин щат с цел преподавателите да са принудени да работят и на друго място.По този начин ще се гарантира, че преподавателите ще имат връзка с реалността, както и с работния процес и взъимоотношенията на свободен трудов пазар. Заплата на академичния състав в държавните висши училища за половин щат да не е по-висока от средната заплата за страната.Доказали се специалисти като професори и доценти, ако са на повече от половин щат, да работят само 10 месеца в годината, а през останалите два месеца да работят на свободния частен пазар.

 

23 март 2021 г. 17:09:39 ч.
Durankev

Най-голямата метла след 1945 г.! Оптимизация не означава съкращаване, господа!

„Оптимизиране на вътрешната структура на академичния състав в държавните висши училища“ означава само „намаляване на числеността“ (с. 2). Оптимизиране е различно от намаляване. Очевидно е че Министерството се срамува от това, което ще направи, иначе щеше да го каже директно.

Даже г-н Вълчев със сигурност е наясно че голяма част от по-възрастните „аналогови“ професори и доценти са по-знаещи и можещи от доста по-млади „дигитални“ доктори, докторици, асистенти, главни асистенти, доценти и даже професори. Очевидно е че така значителна част от „Калинките в науката и образованието“ няма да бъдат засегнати. Затова оценявам този подход като „висока метла“ за по-възрастните ми колеги.

Ако Министерството не знае, а то знае със сигурност, в братските страни-членки на ЕС, както и по света, където съм бил, „оптимизирането“ означава плавен преход към 67-70 години към друг статут, в най-масовия случай – на Емеритус професор (от латински: emeritus – отслужил, заслужил, почетен, стар), което се използва за професори или преподаватели във висши учебни заведения, които във връзка с навършване на пенсионна възраст са освободени частично от изпълнение на своите задължения. Емеритът продължава частично да изпълнява своята работа – занимава се с научна работа, провежда изследвания, води докторанти, рецензира научни трудове, докторски дисертации, участва в научни конференции и семинари, както и в състава на различни изпитни комисии. След емеритизацията преподавателите получават възнаграждение, което е близко по размер до последната им заплата, но губят своите административни постове в управлението на университета.

Ако Министерството наистина искаше „оптимизация“, то това означава много други неща, а не просто съкращения.

И то – в края на мандата на ГЕРБ-СДС-ОП (частични), когато е редно „революционни чистки“ да не се правят, а да се оставят за размисъл на следващото правителство.

Твърдо съм против това наистина необмислено и лошо предложение!