Обществени консултации

Проект на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, н

Проектът на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони има за цел да регламентира:

  • предоставянето на информация, данни и документи от страна на вносителите на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато;
  • редът за осъществяването на последващи проверки по чл. 11 на Регламент (ЕС) 2017/821 относно изпълнението от страна на вносителите на техните задължения;
  • правилата, приложими при нарушения на Регламент (ЕС) 2017/821 от вносителите на полезните изкопаеми и метали от неговия обхват.


Дата на откриване: 19.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2021 г. 16:43:18 ч.
bami

Становище на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)

Българската асоциация на металургичната индустрия е заинтересовано лице по  Наредбата за прилагане на Регламента за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от конфликтни региони  и след запознаване с проекта предлагаме в  чл. 6  да отпадне думана "свободен" пред достъп. Във всички металургични предприятия има вътрешни правила  и организация за достъп, задължителен за всички външни лица. И в самия Регламент няма такова изискване, особено като се има предвид характера на производствените процеси.