Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Причините за разработване на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса са свързани с необходимостта от отразяване в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на възможността за провеждане на специализирани и високоспециализирани имунологични изследвания за диагностика на първични имунни дефицити, както и на възможности за провеждане на физикална терапия, рехабилитация и грижи за пациенти след проведено активно болнично лечение на COVID-19, и допълване възможностите за осъществяване на малки хирургични интервенции с насоченост към труднозаздравяващи рани, настъпили в резултат на нарушена трофика на кожата и подкожната тъкан в следствие на промени в периферните съдове (каквито са и промените при възпаление на кръвоносните съдове - т.нар. васкулит при коронавирусна инфекция). 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: : ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 6.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари