Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“

С настоящата наредба се предлага приемане на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), приет е от Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и е предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2021 г. 22:08:50 ч.
ivanmihalev

Изписване на "интернет"

На няколко места в Наредбата се използва терминът "интернет". Очевидно се има предвид т. нар. "Световна мрежа", поради което думата следва да се изписва с главна буква - "Интернет".

Само за пояснение, "интернет" е чуждица, и най-общо и популярно преведено, означава компютърна мрежа от компютърни мрежи или компютърна мрежа за свързване на компютърни мрежи, частен случай на което се явява Интернет. Всъщност, под мрежа не се разбира само компютърна такава, но най-широка гражданственост в конкретния случай, е придобило именно това разбиране.

Предлагам, там където в текста на Наредбата се използва "интернет", думата да се изписва с главна буква, когато се има предвид т. нар. Световна или Глобална мрежа, т. е. - Интернет.