Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство

 

 

В предложения проект са разписани съставът и структурата на Съвета по животновъдство, членството в Областните съвети по животновъдство, изискванията за представителност на национално представените организации в областта на животновъдството, които членуват в Съвета по животновъдство, функциите на Съвета на национално и областно ниво, организацията на дейността на Съвета по животновъдство и Областните съвети по животновъдство, задълженията на председателя, заместник-председателя, секретаря и членовете на Съвета и други.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   yilieva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари