Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

С проекта се предлага изменение и допълнение на чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като се създаде т. 16, която да систематизира правомощията на сектор „Вътрешна сигурност“. Систематичното подреждане на осъществяваните в момента дейности от това звено ще допринесе за по-добро осъществяване на информационно-аналитична и организационна дейност по превенция и предотвратяване на престъпления, извършени от служители на ГДИН и териториалните й служби или от лишени от свобода и задържани под стража лица. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на нормативен акт ще се публикува за срок от 14 дни за провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на правосъдието за предложения и становища по проекта. Необходимостта за прилагането на по-краткия срок по чл. 26, ал. 4 ЗНА е свързана с осигуряването на обществения интерес, като се създаде в местата за лишаване от свобода по-добра организацията по предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления, провеждане на мероприятия за предотвратяване и/или откриване на корупционни действия и намерения или неправомерно поведение на служители, както такива извършени от лишени от свобода или задържани под стража лица. Същото е предпоставка и за по-доброто взаимодействието с органите на Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 30.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари