Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за потребителския кредит

С предложения проект на Закон за изменение на Закона за потребителския кредит се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на част II на приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите (OВ L 296/35 от 15. 11. 2011 г.)

Предложените изменения на Закона за изменение на Закона за потребителския кредит има за цел да се актуализират обхватът на точка 3 от Приложение I към чл.19 ал.2 от същия закон, за да бъдат отразени последните изменения на пазара на кредитни продукти и да се осигури по-висока защита интересите на потребителите и кредитодателите.


Дата на откриване: 5.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 18.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари