Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари

Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари (обн., ДВ, бр. 63 от 20.07. 2004 г.) е издадена на отпаднало правно основание - чл. 9, ал. 2 от отменения Закон за частната охранителна дейност (отм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г.). Отпадането на правните основания за издаването на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари налага отмяната на Наредбата. Към настоящия момент условията и редът за организация и извършване на охрана при транспортиране на ценни пратки или товари е уреден в Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г.). Проектът цели да бъде отменен подзаконов нормативен акт, чието основание за издаване към настоящия момент не съществува и препятстване на възможността с два акта да бъде уредена една и съща материя.


Дата на откриване: 1.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари