Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица (обн., ДВ, бр. 68 от 30 август 2016 г.) е издадена на отпаднало правно основание - чл. 6, ал. 2 от отменения Закон за Частната охранителна дейност (отм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г.). Отпадането на правните основания за издаването на Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица налага отмяната на Наредбата. Към настоящия момент условията и редът за организация и извършване на лична охрана на физически лица е уреден в Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г.). Проектът цели да бъде отменен подзаконов нормативен акт, чието основание за издаване към настоящия момент не съществува и препятстване на възможността с два акта да бъде уредена една и съща материя.


Дата на откриване: 1.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари