Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

КС Расово се включва в списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

 

Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.  С предлаганите промени сред тези обекти се включва и Компресорната станция „Расово“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД, заедно с дейността „електроразпределение“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

Включването в списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката ще допринесе за по-голяма сигурност на електроснабдяването и газоснабдяването и ще осигури по-добра защита на тези обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 6.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 6.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари