Обществени консултации

Проект на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите

Проектът на Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите е изготвен на основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда.

Условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите до момента са били регламентирани с Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците /Наредба № 3/ (обн., ДВ, бр. 16 от 1987 г., изм., ДВ, бр. 65 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 102 от 1994 г., изм. ДВ, бр. 78 от  2005 г.) До момента Наредба № 3 е претърпяла три незначителни изменения, последното от които през 2005 г., като с настоящия проект се предвижда същата да бъде отменена.

Адрес за изпращане на становища и предложения: : amaslarska@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари