Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация  наредбата се привежда в съответствие с действащото законодателство. Регламентират се задълженията на териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при предоставяне и прекратяване достъп на длъжностно лице от общинската администрация.
С проекта се прецизират изискванията към документите, които се представят от чужбина, за регистриране на събитията по гражданско състояние, свързани с тяхната легализация или подобна формална процедура и превод. 
С проекта се въвежда задължение за отговорните длъжностни лица в общинските администрации да уведомяват засегнатите граждани, когато установят непълноти и грешки в личните им данни и се регламентират разпоредби, свързани с промяна и/или възстановяване на име по реда на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация. 
 


Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 10.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 април 2021 г. 14:50:12 ч.
G_Ivanov

промяна на чл.140а ал.10

Предлагам промяна на чл.140а, ал.10 от НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, относно начина на уведомяване при дерегистрация да може да става и чрез изпращане на електронно писмо, факс или с обявление на сайта и на таблото за съобщения на съответния район или Община.

         Мотивът ми е, че в 90% от случаите на дерегистрация лицето следва да бъде увеомено на адрес, на който не живее от години или никога не е живяло там.