Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието

В Държавен вестник, бр. 21 от 2021 г., беше обнародван приетият от 44-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (ЗБГ). Целта на предложените промени е привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с последните изменения и допълнения в ЗБГ. Очакваните резултати от прилагането на акта са свързани със създаването на адекватна подзаконова нормативна рамка на производството във връзка с българското гражданство.


Дата на откриване: 9.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари