Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

С проекта се осигуряват условия за безпрепятствено набавяне на всички изискуеми документи по чл. 151 от  Закона за културното наследство и провеждане на процедурата по подаване на заявления за издаване на разрешения за редовни археологически проучвания и тяхното последващо разглеждане от Съвета за теренни проучвания. Във връзка с продължаващия период на извънредна епидемична обстановка в страната, се предлага през 2021 г. заявленията за редовни проучвания по чл.17а, ал.1, т. 1 от Наредбата да се подават до 30 юни и да се разглеждат от Съвета за теренни проучвания до 31 юли 2021 г .


Дата на откриване: 15.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 15.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари