Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПИД на ПРОБПЕЕ, Правилата) е изготвен по постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране предложения на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.) във връзка с предстоящото пазарно обединение „ден напред“ на гръцка и румънска граница през 2021 г., както и вече въведената и започнала реална работа нова платформа за търговия, считано от 01.12.2020 г. и предстоящото въвеждане на блокови продукти. Също така, в резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране, е установена необходимост от прецизиране на отделни разпоредби на Правилата.
 
С проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като се създадат нормативните предпоставки за работата на обединенията на българския със съседните пазари на електрическа енергия и на внедрената нова платформа за търговия, съответно възможността за въвеждане на нови продукти. На следващо място се цели усъвършенстване на Правилата с цел по-точното им и правилно прилагане от пазарните участници и борсовия оператор.
 
Приемането и прилагането на ПИД на ПРОБПЕЕ ще допринесе за реалната интеграция на пазарите, което ще осигури по-голяма ликвидност, съответно по-малки колебания в цените на електрическата енергия, повече възможности за внос/износ на електрическа енергия, по-голяма конкуренция между производителите/търговците, но и по-голям потенциален пазар за продажбите/покупките им, ще направи българския пазар на електрическа енергия много по-надежден и ще бъде от полза и в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на крайните клиенти.


Дата на откриване: 16.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 30.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари