Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

Целта на проекта на правилник е привеждане на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно направеното изменение в Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г., Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Период на обществената консултация: 16.04.2021 г. до 16.05.2021 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: bpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари