Обществени консултации

Постановление на МС за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

План 2026 е основен средносрочен стратегически документ на въоръжените сили, който отразява направените изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. в ДВ бр. 23 от 2021 г. ) и приетата от Народното събрание на Република България Програма 2032, като организира и осигурява нейното изпълнение и регламентира изграждането и развитието на отбранителните способности в първия етап от реализирането ѝ.

Целта на Плана е да създаде условия за изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили на Република България, както и на поетите национални ангажименти към колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

В Плана са определени практическите стъпки във времето до 2026 г., с които ще се реализира Програма 2032 така, че да се изградят и поддържат способностите на въоръжените сили, адекватни на средата на сигурност.

План 2026 съдържа основна текстуална част и приложения, в които се детайлизират основните дейности за развитие и изграждане на нови способности, модернизация и превъоръжаване за периода 2021-2026 година.

Предвижда се изпълнението на Плана да се реализира на три етапа: І- ви етап - 2021-2022 година , ІІ- ри етап - 2023-2024 година и ІІІ- ти етап - 2025-2026 година, за всеки етап са определени основни дейности за изпълнение.

Срокът за обществени консултации е 14 дни, поради неотложното изпълнение на най-спешните и належащи структурни и организационни промени във въоръжените сили през 2021 г., произтичащи от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и приетата от Народното събрание Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили но Република България 2032 (обн. ДВ, бр. 13 от 2021 г.).


Дата на откриване: 16.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари