Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

С допълненията в Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, утвърден със заповед рег. № 8121з-140/24.01.2017 г. (посл. изм. и доп. със заповед № 8121з-488/19.04.2021 г.), са създадени две нови длъжностни наименования (Началник отдел) в т. II „Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)“ в териториални звена с район на действие на територията на гр. София и териториални звена с район на действие извън територията на гр. София. В тази връзка за министъра на вътрешните работи възниква задължение да извърши допълнение към Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата), като се създадат двете нови длъжности и се определи размер на основните им месечни възнаграждения.


Дата на откриване: 20.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари