Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2021-2022 година

С проекта на Решение се предлага за утвърждаване приема за обучение, субсидирано от държавата, на 39 941 студенти в 38 държавни висши училища на Република България за учебната 2021 – 2022 година. От тях 34 600 места са за образователно-квалификационни степени след средно образование.

Броят на студентите държавна поръчка се увеличава с 1 256 места спрямо миналата учебна година. В резултат от политиката на МОН за подготовка на повече кадри в областта на инженерните и компютърните науки нарастват местата за прием на студенти в 23 професионални направления, като най-голям е процентът на увеличение на местата в специалностите от професионално направление общо инженерство – с 37,2 на сто.  Намаление за поредна година е одобрено на местата в професионални направления от областта на социалните, стопански и правни науки.

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. За учебната 2021 – 2022 година са предвидени 15 422 места, от които 9 093 след средно образование. 

Новите места за докторанти в държавните висшите училища са 2 250, като 1 631 от тях са в редовна и 619 в задочна форма на обучение. За научните организации са предвидени 312 места за докторанти, от които 180 в Българската академия на науките и 53 в Селскостопанска академия.

Определени са и 2000 места в бакалавърски и магистърски програми в български висши училища за български граждани, които живеят в чужбина и 40 места за докторанти. Ще бъдат осигурени отново и 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония.


Дата на откриване: 21.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 април 2021 г. 21:13:53 ч.
ivanmihalev

Приложение 1.6

Сигурни ли сте, че в Приложение 1.6, шифър 9.2, става въпрос за специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво"? На сайта на Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" е посочена специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво".