Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“- гр. Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“- гр. Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: stanislav@avioburgas.bg
 


Дата на откриване: 28.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 27.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари