Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ. бр. 66 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2015 г., бр. 83 от 2017 г

Необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (МВР) е в резултат от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. С промяната в разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗМВР министърът на вътрешните работи има задължението да разпише в наредба условията редът за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в МВР. Доколкото това установяване е пряко свързано с определянето на медицинските изисквания за работа в МВР се налага и предлаганата промяна.


Дата на откриване: 29.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари