Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година

С проекта на Решение се предлага за утвърждаване Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението им и да осигурят работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година.

Решението е съобразено и с Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета през януари 2021 г.  С него ще се приложи механизмът, разписан в наредбата, за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и ще се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

В Списъка са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  на околната среда и водите. За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти. Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

С това Решение ще се осигури устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар.


Дата на откриване: 29.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари