Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Предложеният проект на акт има за цел да осигури държавна гаранция за кредитите, които ще се отпускат през 2022 г. по ЗКСД в общ размер до 40 млн. лв. Същият е определен от Министерството на образованието и науката след извършен анализ на базата на реални данни за кредитирането по ЗКСД за периода 2010 – 31.03.2021 година, както и в резултат от извършена оценка на тенденциите и очакванията на кредитните институции за развитието на кредитирането по ЗКСД.

Анализът на резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период показва, че 21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит в общ размер на 150 770 507,37 лв. Средният размер на кредитите за разглеждания период е 6 950,91 лв.

Очакваният брой на кредитите, които ще бъдат сключени от студенти и докторанти  по ЗКСД през 2022 г. е 600 кредита за такси и за издръжка.

Размерът на новите държавни гаранции за 2022 г. е същият като предходната година –  до 40,0 млн. лв. Максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.


Дата на откриване: 29.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари