Обществени консултации

ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 373 за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

На проведената поредна работна среща на междуведомствената координационна група за координиране и контролиране изпълнението на заложените дейности в Плана за действие за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство, представителите от Областна администрация на Софийска област, Областна администрация на Областите - Кюстендил и Видин информираха,, че за приключване на планираните с ПМС № 373 от 2011 г. проекти и за изпълнение на допълнително възникнали задачи е необходимо да бъдат осигурени допълнително финансови средства, в рамките на одобрените с това постановление.


Дата на откриване: 15.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари