Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

С проекта на Решение на Министерския съвет се предвижда да бъде одобрена национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която има за цел опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното им състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. Разписаните дейностите са в съответствие с епидемичната обстановка в страната, предизвикана от COVID – 19.

            Настоящата национална програма е разработена от Министерството на образованието и науката в сътрудничество със социалните партньори – синдикати и работодателски организации съгласно основополагащите принципи в политиките за съхраняване на живота и здравето на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Чрез програмата ще се реализират дейности по отношение на профилактиката и рехабилитацията на педагогическите специалисти, които в изпълнение на своите задължения ежедневно се грижат за живота и здравето на децата и учениците. 

            Във фокуса на внимание на програмата, идентифицирайки  професията на учителите и другите педагогически специалисти, като една от рисковите професионални групи, е засилване ролята на профилактиката и превръщане на превенцията в основен фактор за борба с тежките, социално значими заболявания, като карцином на млечната жлеза при жените и на простатната жлеза при мъжете. Тази превантивна здравна политика е следвана от всички модерни и съвременни общества. 

            Успешната професионална реализация в педагогическата дейност е невъзможна без наличието на добро психофизическо здраве и оптимални функционални и двигателни способности. При наличието на здраве, учителите и другите педагогически специалисти, може да изявят в цялост своите социално-личностни и професионално значими качества. Учителите и другите педагогически специалисти, в резултат на разнообразната педагогическа дейност натрупват умора, предвид естеството на педагогическия труд, която се отразява на цялостното им здравословно състояние. Особено ярко се проявява тази тенденция в условията на настоящата пандемична криза.


Дата на откриване: 5.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.6.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2021 г. 11:01:58 ч.
Емануил_Разград

Правопис

"3. Необходимите средства за изпълнение на националната програмаа по т. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката."