Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

С Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 107 от 2020 г.) се въведе ред за предписване и отпускане на лекарствени продукти в електронна среда, чрез генериране от медицинските специалисти на електронни предписания и последващото им изпълнение в аптеките. Регламентира се и преходен период, в който е в сила  възможността за предписване на посочените рецепти на хартиен носител или с електронно предписание.

С Наредбата за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр.  37 от 2021 г.) се удължи до 31 май 2021 г. преходния период, в който издадените рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност. С направеното изменение  се даде възможност на медицинските специалисти, които имат право да предписват лекарствени продукти, да се приспособят напълно към новия ред и да надградят медицинския си софтуер.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 14.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари