Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи

Предлаганите промени в Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи (ПУДАМВР) са обусловени от промените в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 60 от 2020 г. Разпоредбите на действащия към момента Правилник, в съответствие с предходната редакция на ЗМВР, обхващат само случаите на злоупотреба с наркотични вещества, но не и случаите на употреба на такива, както и случаите на употреба и злоупотреба с аналози на наркотични вещества. За осигуряване на завършен механизъм за установяване на употреба и злоупотреба с наркотични вещества или техни аналози от курсантите и студентите в АМВР е необходимо подзаконовият акт, който в случая се явява ПУДАМВР, да бъдe приведен в съответствие със законовите разпоредби на ЗМВР.


Дата на откриване: 18.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари