Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения

 

С предложените промени в нормативната уредба се цели, първо, да се уеднакви и унифицира размерът на възнагражденията на всички членове на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите, и второ, оптимизиране на разходите на предприятията и ефективно управление на финансовите средства.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   pddimova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари