Обществени консултации

Проект на Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) разработи Проект на Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Чл. 75 от ЗЗК допуска поемането на задължения от ответната страна в производства по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта от ЗЗК и по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1, третиращи поемането на задължения в антитръстови производства, са въведени с нови ал. 3 и 5 на чл. 75 от ЗЗК. Тези разпоредби засягат процедурата по разглеждане и одобряване на задължения по ЗЗК, както и контрола, осъществяван от КЗК по изпълнение на одобрените задължения. Основната цел на Правилата е да регламентира критериите и процедурата, въз основа на които КЗК може с решение да одобри поемане на задължения от страна на предприятията и сдруженията на предприятия, спрямо които са предявени твърдения за извършено нарушение по чл. 15 или чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 или чл. 102 от ДФЕС. По този начин ще се създаде цялостна правна рамка при прилагането на чл. 75 от ЗЗК.


Дата на откриване: 20.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари