Обществени консултации

Проект на Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) разработи Проект на Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия. Приетият ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обн. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2021 г., измени и допълни състава на разпоредбата на чл. 86 от ЗЗК. Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗК Комисията може да одобри мерки, предложени от лицата по чл. 78, ал. 1, пряко свързани с изпълнението на концентрацията, които са необходими за запазване на ефективната конкуренция и ограничаване на отрицателното въздействие на концентрацията върху засегнатия пазар. Целта на проекта на Правила е да опишат детайлно основните принципи, критерии и процедурата, въз основа на която Комисията одобрява промени в условията на концентрацията/мерки за запазване на ефективната конкуренция в рамките на ускорено и на задълбочено проучване. В Правилата се разясняват ролята, функциите и процедурата по назначаването и освобождаването на особения представител по чл. 86, ал. 2 от ЗЗК.


Дата на откриване: 20.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари