Обществени консултации

Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) разработи Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията. С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обн. ДВ, бр.17 от 26 Февруари 2021 г., в българското законодателство се транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1 и Директива (ЕС) 2019/633. Измененията и допълненията в ЗЗК засягат както материално-правни разпоредби, така и санкционните разпоредби на закона, което от своя страна налага приемането на нова методика, с която да бъдат уредени  систематично и консистентно изискванията, посочени изрично в чл. 100, ал. 8 от ЗЗК, както и в горепосочените директиви.

 

Основната цел на Методиката е да регламентира методите, които КЗК прилага при определяне на индивидуализираните размери на имуществените санкции, глобите, периодичните имуществени санкции и периодичните глоби, налагани на предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица за извършените от тях нарушения на разпоредбите на ЗЗК.


Дата на откриване: 20.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари