Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници“

След направен подробен анализ на действащия Устройствен правилник на Агенция „Митници“ се установи необходимост от приемането на нов такъв. За реализация на предвижданите промени ще са необходими множество важни изменения и допълнения, поради което се предлага приемането на нов правилник. Към момента в устройствения правилник има отменени разпоредби, които са регламентирали функции и задачи на отделни звена. С предложения проект се цели възстановяването на част от тези звена, тоест връщане на предходни структури в Централно митническо управление, децентрализиране на контролни функции, както и изменение и/или прецизиране на функциите и задачите на съществуващите други звена и редакционни промени.

В тази връзка могат да бъдат групирани следните промени:

  1. Приемане на промени с цел засилване на последващия контрол, чрез възстановяване на дирекция „Последващ контрол“ в Централно митническо управление;
  2. Приемане на промени, които представляват категорични мерки за борба с корупцията, чрез въвеждане на допълнителни инструменти за контрол на митническите служители;
  3. Приемане на промени за подобряване качеството на обучение на митническите служители, чрез възстановяване на дирекция „Национален учебен център“;
  4. Засилване на административния капацитет на териториалните звена при извършване на проверки, чрез намаляване на числеността на Централно митническо управление в полза на териториалните звена и децентрализиране на ключови функции и задачи;
  5. Подобряване на мрежовата и информационна сигурност в Агенция „Митници“ чрез обособяване на самостоятелно звено на пряко подчинение на директора на агенцията;
  6. Прецизиране на функциите на други звена в Централно митническо управление и редакционни промени.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.6.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 май 2021 г. 09:31:07 ч.
Vanyo

Нова структура на Агенция "Митници"

Преструктурирането на Агенция "митници" е повече от наложително и особено нейната международна дейност. Деностите по това направление са от особена важност поради факта, че Бългаприя е член на ЕС и връзките с тази международна организация са приоритетин по всяко направлление на икономическата дейност на страната ни. Те са и пряко свръзани със защитата на националната сигурост на България в най- широк смисъл. Следва да се отбележи, че по време на българското председателство на Съвета на ЕС, Агенция митници беше една от най- успешните български администрации, постигнала реални резултати в законодателната работа на ЕС, признати на най- високо ниво. Освен това структурата, работеща по международнвите отношения отговаря и за връзките със Световната митническа организация, както иза сътрудничеството по двустранна линия, което изисква солидни познация и професионалзъм.

Структурата за международни връзки отговаря пряко и за участието на директора на Агенцията в международни срещи на високо ниво, където се дава оценка за състоянието на българската администрация и нейните управленски способности.

Всичко това отрежда специално място място на новата дирекция по "Международни връзки" на пряко подчинение на директора, в структурата на Агенция "Митници".

В тази връзкапреветствам инициативата на новото (вече наплънопрофесионално) ръководство на Агенция "Митници" за въвеждане на нова структура, отговаряща на времето и положението на страната ни.

31 май 2021 г. 11:58:52 ч.
Pstoimenov

Промените в АМ

Агенция „Митници“ трябва да има международна дирекция. Подкрепям становището на отдел „Международна дейност“.

Не бива да се пренебрегва международното сътрудничество в митническите дейности.

31 май 2021 г. 21:27:50 ч.
Marina_Popova

Устройствен Правилник на Агенция "Митници"

        С учудване констатирам, че не е помислено в проекта на Постановление за възстановяване на дирекция "Международни отношения". Недопустимо е в държава-членка на Европейския съюз, при изключително важната роля на митниците в съвременната среда, едно звено работещо в една дирекция с деловодството, да координира дейността по европейските въпроси, двустранното и международното сътрудничество. Какъв партньор би била България и с какво уважение би се ползвала в рамките на Европейския съюз /например по време на Председателство/, в отношенията с другите митнически администрации в двустранен аспект без компетентна, мощна дирекция в структурата си в митниците. Важно е и участието на България в Световната митническа организация, Световната търговска организация и други международни организации. Абсолютно необходимо е възстановяването на дирекцията в рамките на специализираната администрация, на пряко подчинение на директора на агенцията.

02 юни 2021 г. 20:23:06 ч.
Ivanov7484

Устройствен правилник на АМ

Подкрепям становището на отдел "Международна дейност". Закриването на дирекция "Международни отношения" преди две години и обединяването на дейността й с деловодството, само по себе си звучеше абсурдно и тогава, както и сега. Тази стъпка не се основаваше на никави логични аргументи, нито допринесе по някакъв начин за оптимизиране на дейността на администрацията. Точно обратното - налице е абсолютен хаос в международните отношения на Агенцията. Функциите на тази дирекция винаги са били специфични и поради тази причина мястото й е в специализираната администрация и то на пряко подчинение на директора на Агенцията.

08 юни 2021 г. 10:18:18 ч.
експертиза

Устройствен правилник АМ

Срамота, че това е тема за дискусия. 

Агенция „Митници“ има нужда от Международна дирекция и от отлично подготвени експерти, които да покриват множеството направления на работа. Такива все още има, дано деструктивните процеси не променят това.

Важна за държавата структура като АМ има нужда да бъде представена в множеството международни формати, в които участва достойно и на нужното ниво.

Перата, които покрива международната дейност заслужават внимание и уважение, защото ползите от качествената работа са ползи за всички граждани на ЕС. 

Международната политика на АМ не може и не трябва да бъде неглижирана.

Неразбирането може би идва от непознаване на спецификите на работата, но в становището на отдел МД са отлично изведени основните направления на дейности, които трябва да бъдат

развивани, подобрявани и приоритизирани.

Дълбоко се надявам на разумно решение, което да даде нов стимул за работа и да изведе международната дейност на нужното ниво.

Когато искаш да развиваш една структура ти трябват лидери, които да градят с теб, такива хора ще откриете в Дирекция МО.

09 юни 2021 г. 19:02:13 ч.
Stella

Устройствен Правилник на Агенция "Митници"

Предвид специфичните функции и голямото значение на международното сътрудничество в областта на митническите дейности, категорично подкрепям становището на отдел "Международна дейност". Повече от необходимо е функциите на дирекцията да бъдат възстановени в специализираната администрация, на пряко подчинение на директора на Агенцията.

Работата на такова ниво изисква дългогодишен опит, богата експертиза и умелост във воденето на преговори, които знам, че всички експерти в дирекция МО притежават.

11 юни 2021 г. 11:44:01 ч.
dilieva

Нищо ново под слънцето

Няма никаква нужда от нов правилник, в настоящия формат системата работи успешно. Всъщност по съдържанието си той въобще не е нов, защото огромното множество разпоредби са дословно преписани от настоящия. Изключая две абсолютно излишни звена, които се създават в централно управление и в които ще работят същите служители със същите функции които изпълняват и до момента; отнемане статута на главна дирекция на МРР с единствена цел намаляване разходите за заплати на служителите там. По тази логика би следвало да преформатират и ГДБОП, ГДНП, ГДИН и пр. Можем да се запитаме защо за тези структури не се предприема.. Дали директорите по места не получават твърде голяма власт, която може да доведе до злоупотреби и произвол.. Друго какво – бутафорната промяна на имената на териториалните дирекции за да бъде подменен ръководния персонал по места. С две думи – да станат вашите за да седнат нашите. И това ще се прави от правителство без демократична легитимност, две седмици преди избори. След което какво – на следващия месец новото правителство ще трябва да приеме отново “нов” правилник за да възстанови своите хора . Пълна пародия на реформа и жалък политически цирк!

12 юни 2021 г. 13:40:29 ч.
Tikkov78

Чета си проекта и се чудя – да се смея ли да плача ли....

Здравейте уважаеми мислители и писатели,Чета си проекта и се чудя – да се смея ли да плача ли....

Горните шест коментара свързани само с дирекция международни отношения – явно

автора/авторите на коментарите много държат да разкриете отново такава дирекция, па

поне ви докажат, че и тази дирекция може да заработи някой ден, а дано, ама на дали... Все

пак се разкриват ново-стари дирекции, може и още една ново-стара... и с нея и без нея няма

да се свърши света я. Уважаеми автори/ на коментарите, моля Ви изчакайте следващия

правилник след има-няма няколко месеца, все пак трябва да остане нещичко да се напишпе

и в него....

Та по същество....тази важна агенция не се ли оптимизира вече, та пак оптимизирате

дейности, функции, хора....всяка година оптизация след оптимизиация, свят да ти се завие ...

тъкмо свикнеш с едно положение, идват ново-старите на власт и хоп в тази агенция е много

скучно-дай да разменим устройствените правилници....

В тази агенция сега ли чак се разкрива правна-нормативна дирекция, че като гледам

предложения правилник, а държа да подчертая, че съм неправист, съм дълбоко удебен, че е

писан от онази женица, шефка на човешките ресурси в агенцията....яено творческия процес

при нея яко е закостенял, то нормално де, госпожата не спря да оптимизира и структурира

митниците, щото всичко и пречи....даже и главата....

Уважаеми управляващи, нямате ли прависти, че да дадете на някои с акъла си да напише

нещо ново в проекта, да не изпозлвате старите му версии отпреди 2017-2018 г. Почти копи-

пейст..Па, ако нямате прависти, някакви адвокатски кантори да ползвате ви предлагам.

Питам аз – каква е разликата между „индивидуален административен акт“ и „решение“, че

автора в правилника е написал, че се съгласуват „индивидуални административни актове и

решения, издавани от....“....

Какво не ви хареса последващ контрол да е към други дирекции по напревление митническо

и акцизно, че ви трябваше пак да го разкривате, с мотивите „да се засили“....че те работиха

повече и бяха със засилен капацитет при сегашната структура, а сега пак ще започнат да си

чоплят в носа и да броят звездите....защо не направихте справка преди 2017 г. и от 2017 г.

насам колко решения (индивидуални административни актове) по направление последващ

контрол са издадени, защото съм убеден, че разликата щеше да ви направи силно

впечатление, за да избегнете глупостите, които сте сътворили в мотивите си, за да разкриете

тази дирекция...

Да не говорим, че като четеш функциите на дирекциите и забелязваш как автора на

провилника въобще не е бил наясно коя функция на коя дирекция принадлежи....оставени

са функции от ново-старите дирекции явно при прехвърлянето им в ново-старите създадени

звена....абе кадровиците....четете и мислете като пишете нещо.... това е обществен документ

с важно значение, не ви е тефтера с бележки дето си водите....Държа да подчертая, че правилника наистина е следвало да се прегледа от правист, защото

основен фундамент в юридическата наука е акт от по-нисша степен да не противоречи на акт

от по-висока степен....а доколкото ми е известно правилника е с по-нисша степен от закон иконституция....та питам уважаеми управляващи, как така с правилника искате да вклините

едни противозаконни декларации за горките митнически служители за отказ от банкова

тайна....да не говорим, че се ограничава гарантирано от конституцията право на труд и други

подобни нещица....

Та, уважаеми управляващи, не търсете реваншизъм, че не се знае утре къде ще сте, махнете

тая кадровичка, намерете си прависти и започвайте да упражнявате правомощята си по

честен, открит, законен и изгоден за държавата ни начин.

13 юни 2021 г. 21:00:50 ч.
Velkov

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митни

Като цяло подкрепям направеното предложение за промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“.

В допълнение, предлагам функциите и задачите свързани с международната дейност на Агенция „Митници“, посочени в чл. 19, от т. 11 до т. 25, да бъдат координирани от самостоятелна Дирекция „Международни отношения“.

Значението и изпълнението на тези дейности изискват специфични знания и умения, които нямат допирни точки с административното обслужване на Агенцията. Обособяването на тази дейност в самостоятелна дирекция е предпоставка за постигане на по-ефективно подпомагане и координиране на международната дейност на специализираната администрация. Нейното адекватно позициониране ще допринесе и за преодоляване на направената констатация от Министъра на финансите за ниски професионални стандарти в досегашната работа на митническата администрация.

15 юни 2021 г. 09:11:16 ч.
ivan4o

Въвеждане чрез устройствения правилник на „Декларация за съгласие на служителите за извършване на пр

Това предложение, ако бъде прието, освен, че е откровено безсмислено и популистко, според мнението на юристи, запознати с административното право, може да се разглежда като незаконосъобразно и дискриминационно. Към настоящия момент по силата на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконното имущество всички държавни служители подават ежегодно декларации. В тях те писмено заявяват съгласието си да бъдат проверявани техните сметки, доходи и имущество, да бъде разкривана данъчна тайна пред компетентните контролни органи. Предложената в правилника декларация не произтича от изискване на закон, няма ред за съхранение и защита на личните данни, не е ясно кой и по-какви критерии ще избира служителите за проверка.

Дискриминационността на предложената декларация се съдържа в това, че към всички митнически служители се подхожда предварително, като към потенциални престъпници без наличие на основателни съмнения или данни за извършени от тях престъпления или нарушения. Те се поставят в различно и унизително положение спрямо всички останали държавни служители, за които това задължение не важи.

15 юни 2021 г. 10:41:09 ч.
ivan4o

Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“

Разформироване на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“, като се прехвърля целият оперативен състав към териториалните митници, под контрола на териториалния директор. На практика ще започне едно безмислено преназначаване на хора чрез чистки и реваншизъм към тези, които не са удобни и послушни, като крайният резултат ще е разкъсване на връзките и потока на разузнавателна информация и връщане към модела на местен „феодализъм“. Това, буквално е все едно да закриеш ГД БОП и да прехвърлиш звената към областните дирекции на МВР. Защо се унищожава нещо, което доказано работи? 

18 юни 2021 г. 12:19:08 ч.
ekiryakova

дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Считам връщането на отдели "Митническо разузнаване и разследване" и "Борба с наркотрафика"  към състава на териториалните дирекции по-скоро за стъпка назад в развитието на митническото разузнаване и разследване. Реултатът от поредната структурна реформа (предишната беше само преди две години) ще бъде демотивация на служителите от тези звена и по-слаби резултати в противодействието на контрабандата.