Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Предложената нормативна промяна на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания ще доведе до:

  • Определяне на конкретен кръг правоимащи за достъп до личната помощ, съобразно реалната нужда на насочване на асистентската грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица. Запазване на въведеното ограничение на кръга ползватели, съобразно действащите до 31.12.2020 г. разпоредби.
  • Прецизиране на  степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ на базата на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания.
  • Прецизиране на съществуващи разпоредби, с цел правилно разбиране при правоприлагането, което е изключително важно от гледна точка на законността.

 

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е повишаване ефективността на провежданата държавна политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания. Предложените изменения предполагат превенция от социална зависимост, недопускане на злоупотреби и рискове за социалната система, финансирана с публичния ресурс.

По този начин ще се създаде обективен механизъм за преодоляване на идентифицираните затруднения в областта на личната помощ. Ще се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чрез предприемането на ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за социално им включване в общността, в частност чрез осигуряване на достъп до лична помощ.


Дата на откриване: 28.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари